Tiveds Hembygdsförening

IMG_1304 15x11,25 300 dpi.jpg

Tiveds Hembygdsförening

Tiveds Hembygdsförening bildades 1959. Den gamla skolan i Dammtorp är föreningens hembygdsgård. Föreningens hela årsprogram finns på hemsidan.

Vid Hembygdsgården finns ytterligare 10 olika byggnader, alla skyltade med en egen beskrivning.

Föreningsaktiviteter är t. ex. hyvling av takspån, linarbete, tjärbränning kolmilearbete m.m.

På gården finns också ett aktivitetshus för vävning, handarbete och slöjd av olika slag.

Föreningens årsprogram är omfattande. Tivedsdagen andra söndagen i augusti är det största evenemanget.

    Tiveds Hembygdsgård, Dammtorp, 695 96 Tived

     0584 – 47 20 45

    info@tivedshembygdsforening.se

    www.tivedshembygdsforening.se