Ramundeboda Klosterruin

Dubbelkallaren ramundeboda.png

Ramundeboda Klosterruin

Ramundeboda klosterruin, strax väster om Laxå, är lämningarna efter ett kloster som anlades av Sankt Antoniorden i slutet av 1400-talet.

Ramundeboda ligger naturskönt intill Borasjöns strand. Här finns ruinresterna efter ett antoniterkonvent från 1400-talet. Ruinen har under 2009 - 2010 restaurerats och frilagts för att visa hur konventet var uppbyggt.

Ramundeboda är också ursprungsplatsen för Ramundeboda Kyrka som uppfördes på platsen år 1686-88, för att sedan flyttas till Laxå tätort år 1899. Kvar finns kyrkogården samt det Rosenholmska gravkoret från 1700-talet.

Det finns en liten promenadstig som leder till munkarnas ö, som var munkarnas trädgård.

Guidningar vid Ramundeboda klosterruin erbjuds och bokas via tel 0584-10985.

Kaffeservering i Sockenstugan.

Möjlighet till bad och fiske i Borasjön.

 

 

Läs mer